συστήματα ξηράς δόμησης, γυψοσανίδες, ψευδοροφές γυψοσανίδας, οροφές ορυκτών ινών, χωρίσματα γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας, κατασκευές με γυψοσανίδες, ανακαινίσεις σπιτιών, ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, ανακαινίσεις γραφείων, ανακαινίσεις ξενοδοχείων