Ψευδοροφές ορυκτών ινών

Οι ψευδοροφές ορυκτών ινών προέρχονται από τη θερμική κατεργασία οργανικών και ανόργανων υλικών.

Στην αγορά υπάρχει διαθέσιμη μία μεγάλη ποικιλία από αισθητικές επιλογές για τις ψευδοροφές ορυκτών ινών. Οι συνήθεις διαστάσεις των πλακών είναι 60 x 60 cm και τα συνήθη πάχη 14-15 mm. Στις ψευδοφορές ορυκτών ινών, υπάρχει η δυνατότητα ισχυρής ηχοαπορρόφησης ανάλογα με την επιφανειακή τους επεξεργασία. Οι ψευδοροφές ορυκτών ινών συνδυάζουν ελαφρά βάρη, πυροπροστασία, ηχοαπορρόφηση και αισθητική. Οι πλάκες ψευδοροφής με ορυκτές ίνες καθαρίζονται εύκολα και μπορούν εάν και εφόσον χρειασθεί να αποσυναρμολογηθούν για την επισκευή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο διάκενο. Είναι κατάλληλες για γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ

Διαδικασία τοποθέτησης οροφής ορυκτών ινών

Οι οροφές ορυκτών ινών αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό, διατομής ανάποδου «Τ», πλάτους 15 ή 24 ΜΜ (κύριοι και δευτερεύων οδηγοί) πάνω στον οποίο επικάθονται οι πλάκες ορυκτών ινών (η συνήθης διάσταση των πλακών είναι 600Χ600 ΜΜ). Οι πλάκες είναι με ορθογώνια άκρα (πλάκες και σκελετός βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή με πατούρα, δημιουργώντας μία διακοσμητική σκοτία με τον σκελετό. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου επιλέγονται οι κατάλληλες πλάκες (ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση, αισθητική, κλπ.)

Διαδικασία τοποθέτησης οροφής ορυκτών ινών:

1. Χάραξη της τελικής στάθμης και των αναρτήσεων της οροφής με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των αναρτήσεων στην οροφή και σε αξονικές αποστάσεις των 1.000 ΜΜ, με τη χρήση μεταλλικών βυσμάτων. Στερέωση των περιμετρικών γωνιών, διαστάσεων 19Χ14 ΜΜ στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία με την χρήση βυσμάτων. Εγκατάσταση των κύριων οδηγών στις αναρτήσεις με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (ντίζα και διπλή πεταλούδα) σε αξονικές αποστάσεις των 1.200 ΜΜ. Κάθετα προς τους κύριους οδηγούς τοποθετούνται οι δευτερεύων οδηγοί, μήκους 1.200 ΜΜ σε αξονικές αποστάσεις των 600 ΜΜ, δημιουργώντας κάνναβο 1.200Χ600 ΜΜ. Οι δευτερεύων οδηγοί, μήκος 600 ΜΜ, τοποθετούνται παράλληλα με τους κύριους οδηγούς σε αξονικές αποστάσεις των 600 ΜΜ, δημιουργώντας κάνναβο 600Χ600 ΜΜ. Όλοι οι οδηγοί κουμπώνουν μεταξύ τους.
3. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
4. Τοποθέτηση των πλακών ορυκτών ινών. Στα περιμετρικά σημεία οι πλάκες κόβονται στις επιθυμητές διαστάσεις με την χρήση κοπιδίου.

Ο άνω σκελετός μπορεί να φέρει επίσης γυψόπλακες, μεταλλικές πλάκες, πλάκες από ορυκτοβάμβακα, ξύλινες, κλπ., πέραν των πλακών ορυκτών ινών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να τοποθετήσουμε τις αναρτήσεις σε πυκνότερη διάταξη, ανάλογα με το βάρος των άνω πλακών.

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή οροφής:

- Πλάκα ορυκτών ινών (με ή χωρίς πατούρα)
- Κύριος οδηγός 3.700 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Δευτερεύων οδηγός 1.200 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Δευτερεύων οδηγός 600 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Ανάρτηση (ντίζα και διπλή πεταλούδα)
- Μεταλλικό βύσμα
- Περιμετρική γωνία 19Χ24 ΜΜΨευδοροφές με μεταλλικές πλάκες

Οι ψευδοροφές με μεταλλικές πλάκες εκτός από την υψηλή αισθητική που προσφέρουν,
χαρακτηρίζονται και από την ικανότητα αντανάκλασης του ήχου.

Οι μεταλλικές πλάκες κυκλοφορούν σε δύο τύπους. Κλειστές και Ανοιχτές. Oι κλειστές αποτελούνται από δοκίδες χάλυβα ή αλουμινίου αλληλοτεμνόμενες, που σχηματίζουν κάνναβο και αναρτώνται από την οροφή με ντίζες. Tα διάκενα του καννάβου πληρώνονται από ορθογώνια πετάσματα ή λουρίδες χάλυβα ή αλουμινίου. Tα στοιχεία πλήρωσης, εάν έχουν μέγεθος που αντιστοιχεί ακριβώς στο μέγεθος του καννάβου, επικάθονται στις φλάντζες των δοκίδων του σκελετού και στερεώνονται επάνω του με μεταλλικούς συνδετήρες. Στην περίπτωση που τα στοιχεία πλήρωσης δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις με το μεταλλικό σκελετό, αναρτώνται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα μέσω βοηθητικών διατομών.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Οροφές μεταλλικών πλακών

Οι οροφές αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό, διατομής ανάποδου «Τ», πλάτους 15 ή 24 ΜΜ (κύριοι και δευτερεύων οδηγοί) πάνω στον οποίο επικάθονται οι πλάκες ορυκτών ινών (η συνήθης διάσταση των πλακών είναι 600Χ600 ΜΜ). Οι πλάκες είναι με ορθογώνια άκρα (πλάκες και σκελετός βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή με πατούρα, δημιουργώντας μία διακοσμητική σκοτία με τον σκελετό. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου επιλέγονται οι κατάλληλες πλάκες (αδιάτρητες, διάτρητες, χρωματιστές, κλπ.)

Διαδικασία τοποθέτησης μεταλλικής οροφής:

1. Χάραξη της τελικής στάθμης και των αναρτήσεων της οροφής με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των αναρτήσεων στην οροφή και σε αξονικές αποστάσεις των 1.000 ΜΜ, με τη χρήση μεταλλικών βυσμάτων. Στερέωση των περιμετρικών καναλιών, σχήματος «Π», στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία με την χρήση βυσμάτων. Εγκατάσταση των κύριων οδηγών στις αναρτήσεις με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (ντίζα και διπλή πεταλούδα) σε αξονικές αποστάσεις των 1.200 ΜΜ. Κάθετα προς τους κύριους οδηγούς τοποθετούνται οι δευτερεύων οδηγοί, μήκους 1.200 ΜΜ σε αξονικές αποστάσεις των 600 ΜΜ, δημιουργώντας κάνναβο 1.200Χ600 ΜΜ. Οι δευτερεύων οδηγοί, μήκος 600 ΜΜ, τοποθετούνται παράλληλα με τους κύριους οδηγούς σε αξονικές αποστάσεις των 600 ΜΜ, δημιουργώντας κάνναβο 600Χ600 ΜΜ. Όλοι οι οδηγοί κουμπώνουν μεταξύ τους.
3. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
4. Τοποθέτηση των μεταλλικών πλακών. Στα περιμετρικά σημεία οι πλάκες κόβονται στις επιθυμητές διαστάσεις με την χρήση ειδικού ψαλιδιού ή τροχού.

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή οροφής:

- Μεταλλική πλάκα (με ή χωρίς πατούρα)
- Κύριος οδηγός 3.700 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Δευτερεύων οδηγός 1.200 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Δευτερεύων οδηγός 600 ΜΜ (διατομής 15 ή 24 ΜΜ)
- Ανάρτηση (ντίζα και διπλή πεταλούδα)
- Μεταλλικό βύσμα
- Περιμετρική κανάλι, σχήματος «Π»

Σημείωση:

Οι οροφές μεταλλικών πλακών έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν και με ένα κρυφό σύστημα ανάρτησης (clip-in). Στην περίπτωση αυτή, οι δευτερεύων οδηγοί τοποθετούνται κάθετα ως προς τους κύριους οδηγούς σε αξονικές αποστάσεις των 600 ΜΜ. Οι οδηγοί φέρουν ειδική διατομή κουμπώματος, για την υποδοχή των πλακών.


Οροφές λωρίδων αλουμινίου

Οι οροφές αποτελούνται από κρυφό μεταλλικό σκελετό πάνω στον οποίο κομπώνουν οι λωρίδες (το συνήθης πλάτος είναι 85 ΜΜ). Οι λωρίδες φέρουν μπιζουτέ, ορθογώνια ή στρογγυλεμένα άκρα και δέχονται ειδικά αρμοκάλυπτρα, πλάτους 15 ΜΜ. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου επιλέγονται οι κατάλληλες πλάκες (αδιάτρητες, διάτρητες, χρωματιστές, κλπ.).

Διαδικασία τοποθέτησης μεταλλικής οροφής:

1. Χάραξη της τελικής στάθμης και των αναρτήσεων της οροφής με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των αναρτήσεων στην οροφή και σε αξονικές αποστάσεις των 1.000 ΜΜ, με τη χρήση μεταλλικών βυσμάτων. Στερέωση των περιμετρικών καναλιών, σχήματος «Π», στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία με την χρήση βυσμάτων. Εγκατάσταση των κύριων οδηγών στις αναρτήσεις με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (ντίζα και διπλή πεταλούδα) σε αξονικές αποστάσεις των 1.000 ΜΜ.
3. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
4. Τοποθέτηση των μεταλλικών λωρίδων (κουμπώνουν στους οδηγούς). Στη συνέχεια τοποθετούνται τα αρμοκάλυπτρα, εάν αυτό απαιτείται. Το επιθυμητό μήκος των λωρίδων γίνεται κατόπιν παραγγελίας εργοστασιακά.

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή οροφής:

- Λωρίδες αλουμινίου (για οριζόντιες ή κατακόρυφες λωρίδες)
- Αρμοκάλυπτρο αλουμινίου
- Κύριος οδηγός με ειδικές εγκοπές για την υποδοχή των λωρίδων
- Ανάρτηση (ντίζα και διπλή πεταλούδα)
- Μεταλλικό βύσμα
- Περιμετρική κανάλι, σχήματος «Π»