Τσιμεντοσανίδα

Κατασκευές με τσιμεντοσανίδες: Στιβαρή και ισχυρή κατασκευή από τσιμέντο

Οι κατασκευές με τσιμεντοσανίδες προσφέρουν μια πιστοποιημένη εναλλακτική πρόταση στη συμβατική μέθοδο κατασκευής με τούβλα. Η τσιμεντοσανίδα είναι ένα επίπεδο δομικό στοιχείο το οποίο αποτελείται από τσιμέντο και διάφορα αδρανή πρόσμικτα. Είναι οπλισμένη και στις δύο επιφάνειες με ειδικό υαλόπλεγμα υψηλής αντιαλκαλικής προστασίας.

Η τεχνολογία δόμησης με τσιμεντοσανίδες χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων.

Οι κατασκευές με τσιμεντοσανίδες προσφέρουν στους μηχανικούς και στους κατασκευαστές, την ιδανική επιφάνεια επικόλλησης πλακιδίων και μαρμάρων, με εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία.
Η τσιμεντοσανίδα παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο νερό και αποτελεί μια στιβαρή επιφάνεια επικόλλησης πλακιδίων με διάρκεια στο χρόνο, χωρίς φουσκώματα, αποσυνθέσεις ή φθορές.
Χρησιμοποιείται σε χώρους μέσης ή υψηλής υγρασίας όπως μπάνια κατοικιών και επαγγελματικής χρήσης, κουζίνες, εσωτερικές πισίνες, επαγγελματικά πλυντήρια κ.α.
Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικές, εξωτερικές επιφάνειες και εφαρμογές δαπέδων και είναι η ιδανική επιλογή για επαγγελματικές κατασκευές.

κατασκευές με τσιμεντοσανίδες

Στις παρακάτω ενότητες θα βρείτε τεχνικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα υλικά και την κατασκευή των χωρισμάτων τσιμεντοσανίδας, επενδύσεων τσιμεντοσανίδας, τη διαδικασία τοποθέτησης οροφής τσιμεντοσανίδων, προδιαγραφές και ανάγκες ειδικών κατασκευών όπως: οριζόντιες ή κάθετες καμπύλες κατασκευές, αυτοφερόμενες οροφές τσιμεντοσανίδας, ειδικές πυράντοχες επενδύσεις με διπλούς ορθοστάτες (Back to Back), ειδικές πυροφραγές κατασκευών (Block-Out), κατασκευές υψηλών μηχανικών αντοχών, κατασκευές υψηλών ακουστικών απαιτήσεων κ.α.
Για περισσότερες πληροφορίες όπως τιμές για κατασκευές με τσιμεντοσανίδες ή για οποιαδήποτε απορία έχετε για τις κατασκευές με τσιμεντοσανίδες, εμείς στην i-project ΕΠΕ θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε. Η φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση ή απορία.

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

Υλικά και Διαδικασία τοποθέτησης

Τα χωρίσματα τσιμεντοσανίδων αποτελούνται από μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό (ορθοστάτες και στρωτήρες) πάνω στον οποίο βιδώνονται αμφίπλευρα οι τσιμεντοσανίδες σε μία ή περισσότερες στρώσεις με ειδικές κεραμικές βίδες. Τα χωρίσματα τσιμεντοσανίδων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως εξωτερική τοιχοποιία.

Διαδικασία τοποθέτησης χωρίσματος τσιμεντοσανίδων:

1. Χάραξη του χωρίσματος στην οροφή και το δάπεδο με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των στρωτήρων στο δάπεδο και την οροφή με τη χρήση βυσμάτων. Στην επαφή τους με τα δομικά στοιχεία τοποθετείται αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία πολυαιθυλενίου για ηχομονωτικούς λόγους. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται συνήθως σε αξονικές αποστάσεις μεταξύ τους ανά 600 ΜΜ (εκτός αν υπάρχουν απαιτήσεις ανάρτησης μεγάλου φορτίου βάρους, μεγάλου ύψους, κλπ.).
3. Εφαρμογή διαπνέουσας μεμβράνης, ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω, ξετυλίγοντάς την ομοιόμορφα στον σκελετό, επικαλύπτοντας τις ενώσεις για 100 ΜΜ τουλάχιστον.
4. Τοποθέτηση της πρώτης στρώσης τσιμεντοσανίδων ή περισσοτέρων από τη μία πλευρά του χωρίσματος. Στις περιπτώσεις, όπου οι στρώσεις των τσιμεντοσανίδων είναι πολλαπλές, οι μεταξύ τους αρμοί πρέπει να «σταυρώνονται».
5. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
6. Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας κλπ.)
7. Κλείσιμο του χωρίσματος με την εφαρμογή της πρώτης στρώσης ή των περισσοτέρων στρώσεων τσιμεντοσανίδων από την άλλη πλευρά του χωρίσματος.
8. Αρμολόγηση της τελικής στρώσης των τσιμεντοσανίδων και από τις δυο πλευρές του χωρίσματος με το ειδικό υλικό αρμού και αντιαλκαλική ταινία αρμολόγησης.
9. Εφαρμογή αντιαλκαλικού πλέγματος εγκιβωτίζοντάς το στο ειδικό υλικό αρμολόγησης (ολικό στοκάρισμα).
10. Τελική επεξεργασία επιφανειών.

Προτείνεται και επιβάλλεται στην περίπτωση της εξωτερικής τοιχοποιίας, όπου μόνο η μία πλευρά του χωρίσματος είναι εκτεθειμένη στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, η εσωτερική της πλευρά να κατασκευαστεί με γυψοσανίδες αντί τσιμεντοσανίδες για οικονομικούς λόγους.

Σημαντικό :

Στις περιπτώσεις όπου οι κατασκευές τσιμεντοσανίδων ξεπερνούν το μήκος των 6 μέτρων, πρέπει να δημιουργούνται αρμοί διαστολής!!!

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή χωρίσματος:

- Τσιμεντοσανίδα
- Στρωτήρας (διατομής 50, 75, 100, 125 ή 150 ΜΜ)
- Ορθοστάτης (διατομής 50, 75, 100, 125 ή 150 ΜΜ)
- Κεραμικές βίδες (ΤΝ25, ΤΝ35 ή ΤΝ45)
- Αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία πολυαιθυλενίου (πλάτους 50, 70 ή 90 ΜΜ)
- Πλαστικό ή μεταλλικό βύσμα
- Μονωτικό υλικό (υαλοβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας)
- Αντιαλκαλική ταινία αρμού
- Αντιαλκαλικό πλέγμα
- Διαπνέουσα μεμβράνη
- Ειδικό υλικό αρμολόγησης με βάση το τσιμέντο
- Ειδικό υλικό φινιρίσματος
- Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο προστασίας ακμών

Πρόσθετα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές:

- Ενισχυμένα προφίλ στερέωσης κασών (διατομής 50, 75 ή 100 ΜΜ)
- Ειδικά εύκαμπτα σίδερα για καμπύλες κατασκευές
- Σίδερα με ειδική αντισκωρική επίστρωση
- Αντιαλκαλικό προφίλ έτοιμου αρμού διαστολής
- Ειδικά αντιαλκαλικά προφίλ (νεροσταλάκτη, σκοτία, κλπ.)
- Τραβέρσες στήριξης εξαρτημάτων ειδών υγιεινής
- Απλές μαστίχες για σφράγιση αρμών
- Πυράντοχες μαστίχες για σφράγιση αρμών


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

Υλικά και Διαδικασία τοποθέτησης

Οι επενδύσεις τσιμεντοσανίδων αποτελούνται από μονό ή διπλό μεταλλικό σκελετό (ορθοστάτες και στρωτήρες) πάνω στον οποίο βιδώνονται οι τσιμεντοσανίδες σε μία ή περισσότερες στρώσεις με ειδικές κεραμικές βίδες. Οι επενδύσεις τσιμεντοσανίδων χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο ως εξωτερική τοιχοποιία.

Διαδικασία τοποθέτησης επενδύσεων τσιμεντοσανίδων:

1. Χάραξη του χωρίσματος στην οροφή και το δάπεδο με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των στρωτήρων στο δάπεδο και την οροφή με τη χρήση βυσμάτων. Στην επαφή τους με τα δομικά στοιχεία τοποθετείται αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία πολυαιθυλενίου για ηχομονωτικούς λόγους. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται συνήθως σε αξονικές αποστάσεις μεταξύ τους ανά 600 ΜΜ (εκτός αν υπάρχουν απαιτήσεις ανάρτησης μεγάλου φορτίου βάρους, μεγάλου ύψους, κλπ.).
3. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
4. Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας κλπ.)
5. Εφαρμογή διαπνέουσας μεμβράνης, ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω, ξετυλίγοντάς την ομοιόμορφα στον σκελετό, επικαλύπτοντας τις ενώσεις για 100 ΜΜ τουλάχιστον.
6. Τοποθέτηση της πρώτης στρώσης τσιμεντοσανίδων ή περισσοτέρων από τη μία πλευρά του χωρίσματος. Στις περιπτώσεις, όπου οι στρώσεις των τσιμεντοσανίδων είναι πολλαπλές, οι μεταξύ τους αρμοί πρέπει να «σταυρώνονται».
7. Αρμολόγηση της τελικής στρώσης των με το ειδικό υλικό αρμού και αντιαλκαλική ταινία αρμολόγησης.
8. Εφαρμογή αντιαλκαλικού πλέγματος εγκιβωτίζοντάς το στο ειδικό υλικό αρμολόγησης (ολικό στοκάρισμα).
9. Τελική επεξεργασία επιφανειών.

Σημαντικό :

Στις περιπτώσεις όπου οι κατασκευές τσιμεντοσανίδων ξεπερνούν το μήκος των 6 μέτρων, πρέπει να δημιουργούνται αρμοί διαστολής!!!

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή επένδυσης:

- Τσιμεντοσανίδα
- Στρωτήρας (διατομής 50, 75, 100, 125 ή 150 ΜΜ)
- Ορθοστάτης (διατομής 50, 75, 100, 125 ή 150 ΜΜ)
- Κεραμικές βίδες (ΤΝ25, ΤΝ35 ή ΤΝ45)
- Αυτοκόλλητη αφρώδης ταινία πολυαιθυλενίου (πλάτους 50, 70 ή 90 ΜΜ)
- Πλαστικό ή μεταλλικό βύσμα
- Μονωτικό υλικό (υαλοβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας)
- Αντιαλκαλική ταινία αρμού
- Αντιαλκαλικό πλέγμα
- Διαπνέουσα μεμβράνη
- Ειδικό υλικό αρμολόγησης με βάση το τσιμέντο
- Ειδικό υλικό φινιρίσματος
- Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο προστασίας ακμών

Πρόσθετα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές:

- Ενισχυμένα προφίλ στερέωσης κασών (διατομής 50, 75 ή 100 ΜΜ)
- Ειδικά εύκαμπτα σίδερα για καμπύλες κατασκευές
- Σίδερα με ειδική αντισκωρική επίστρωση
- Αντιαλκαλικό προφίλ έτοιμου αρμού διαστολής
- Ειδικά αντιαλκαλικά προφίλ (νεροσταλάκτη, σκοτία, κλπ.)
- Τραβέρσες στήριξης εξαρτημάτων ειδών υγιεινής
- Απλές μαστίχες για σφράγιση αρμών
- Πυράντοχες μαστίχες για σφράγιση αρμώνΟΡΟΦΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

Διαδικασία τοποθέτησης οροφής τσιμεντοσανίδων

Οι οροφές τσιμεντοσανίδων αποτελούνται από ομοεπίπεδο ή ανισοεπίπεδο μεταλλικό σκελετό (κανάλι οροφής και περιμετρικό οροφής) πάνω στον οποίο βιδώνονται μονόπλευρα οι τσιμεντοσανίδες σε μία ή περισσότερες στρώσεις με ειδικές κεραμικές βίδες.

Διαδικασία τοποθέτησης οροφής τσιμεντοσανίδων:

1. Χάραξη της τελικής στάθμης και των αναρτήσεων της οροφής με την χρήση μηχανήματος laser και chalk line.
2. Τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού: Στερέωση των αναρτήσεων στην οροφή και σε αξονικές αποστάσεις των 750 ΜΜ, με τη χρήση μεταλλικών βυσμάτων. Στερέωση των περιμετρικών προφίλ στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Εγκατάσταση των κύριων οδηγών (κανάλι οροφής) στις αναρτήσεις με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (μόνο αντιανεμική ανάρτηση) σε αξονικές αποστάσεις των 1.000 ΜΜ. Κάθετα προς τους κύριους οδηγούς τοποθετούνται οι δευτερεύων οδηγοί σε αξονικές αποστάσεις των 300 ΜΜ και συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδετήρες, σχήματος «Π».
3. Τοποθέτηση διαφόρων τρίτων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, συστήματα στερέωσης ειδών υγιεινής κλπ.).
4. Τοποθέτηση του μονωτικού υλικού (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας κλπ.)
5. Τοποθέτηση της πρώτης στρώσης τσιμεντοσανίδων ή περισσοτέρων. Στις περιπτώσεις, όπου οι στρώσεις των γυψοσανίδων είναι πολλαπλές, οι μεταξύ τους αρμοί πρέπει να «σταυρώνονται».
6. Αρμολόγηση της τελικής στρώσης των τσιμεντοσανίδων με το ειδικό υλικό αρμού και αντιαλκαλική ταινία αρμολόγησης.
7. Εφαρμογή αντιαλκαλικού πλέγματος εγκιβωτίζοντάς το στο ειδικό υλικό αρμολόγησης (ολικό στοκάρισμα).
8. Τελική επεξεργασία επιφανειών.

Σημαντικό :

Στις περιπτώσεις όπου οι κατασκευές τσιμεντοσανίδων ξεπερνούν το μήκος των 6 μέτρων, πρέπει να δημιουργούνται αρμοί διαστολής!!!

Απαιτούμενα βασικά υλικά για την κατασκευή οροφής:

- Τσιμεντοσανίδα
- Κανάλι οροφής (διατομής 60Χ27 ΜΜ)
- Περιμετρικό οροφής (διατομής 28Χ27 ΜΜ)
- Ανάρτηση (απλή, άμεση ή αντιανεμική)
- Συνδετήρας Π (σύνδεση οδηγών σε ανισοεπίπεδο μεταλλικό σκελετό)
- Συνδετήρας Χ (σύνδεση οδηγών σε ομοεπίπεδο μεταλλικό σκελετό)
- Κεραμικές βίδες (ΤΝ25, ΤΝ35 ή ΤΝ45)
- Μεταλλικό βύσμα
- Μονωτικό υλικό (υαλοβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας)
- Αντιαλκαλική ταινία αρμού
- Αντιαλκαλικό πλέγμα
- Διαπνέουσα μεμβράνη
- Ειδικό υλικό αρμολόγησης με βάση το τσιμέντο
- Ειδικό υλικό φινιρίσματος
- Αντιαλκαλικό γωνιόκρανο προστασίας ακμών

Πρόσθετα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές:

- Ενισχυμένα προφίλ στερέωσης κασών (διατομής 50, 75 ή 100 ΜΜ)
- Ειδικά εύκαμπτα σίδερα για καμπύλες κατασκευές
- Σίδερα με ειδική αντισκωρική επίστρωση
- Αντιαλκαλικό προφίλ έτοιμου αρμού διαστολής
- Ειδικά αντιαλκαλικά προφίλ (νεροσταλάκτη, σκοτία, κλπ.)
- Απλές μαστίχες για σφράγιση αρμών
- Πυράντοχες μαστίχες για σφράγιση αρμώνΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ

Κατασκευές με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ανάγκες

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται οι κατασκευές με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ανάγκες. Μπορεί να είναι μία απλή κατασκευή αλλαγής στάθμης οροφής μέχρι περίπλοκες κατασκευές ηχομόνωσης.

Μερικές από αυτές είναι :

1. Κούτελο με μονή ή πολλαπλή στρώση τσιμεντοσανίδων, σχήματος «Ι», «Γ» ή «Π», σε οριζόντια ή κάθετη θέση (για αλλαγή στάθμης οροφών, απόκρυψη σωληνώσεων, διακοσμητικούς λόγους, κλπ.)
2. Δημιουργία σκοτίων στην επαφή με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία.
3. Δημιουργία κρυφού φωτισμού.
4. Δημιουργία κουρτινιέρας.
5. Δημιουργία ολισθαίνουσας σύνδεσης.
6. Δημιουργία αρμού διαστολής σε οριζόντιες ή κάθετες κατασκευές.
7. Οριζόντιες ή κάθετες καμπύλες κατασκευές.
8. Αυτοφερόμενες οροφές τσιμεντοσανίδας.
9. Ειδικές πυράντοχες επενδύσεις με διπλούς ορθοστάτες (Back to Back)
10. Ειδικές πυροφραγές κατασκευών (Block-Out)
11. Κατασκευές υψηλών μηχανικών αντοχών.
12. Κατασκευές υψηλών ακουστικών απαιτήσεων.